Patchkast levering, opschonen, onderhoud en inspectie

Is uw huidige patchkast niet meer toereikend of moet uw patchkasten uitbreiden. TW Solutions levert en installeerd voor u de benodigde patchkast. Neem direct contact op om uw wensen met ons te bespreken.

TW Solutions patchkast onderhoud en inspectie services:

Een optimale patchkast is uiteraard belangrijk voor uw organisatie. Helaas is dit vaak niet het geval. Dit komt omdat regulier onderhoud vaak uit blijft en daarnaast ook andere partijen toegang hebben en wijzigingen doorvoeren.

Met de TW Solutions patchkast onderhoud en inspectie services bent u verzekerd van een optimale staat van uw patchkast en indien er toch verbeteringen dan wel aanpassingen benodigd zijn dat word dit direct aan u gedocumenteerd.

Tegen een vast bedrag per patchkast zal TW Solutions 1 of 2 maal per jaar een onderhoud – en inspectie beurt voor u uitvoeren. De kosten per inspectie zijn afhankelijk van het aantal patchkasten dat er op de betreffende locatie aanwezig.

Gedurende het onderhoud/inspectie zullen wij ons onder andere richten op:

 • Controle stroom voorzieningen patchkasten en o.a. vaststellen of de primaire en secundaire voeding van de switches wel een aparte groep hebben en of de spanningsloffen niet overbelast zijn.
 • Controle patchkasten op juiste patchen en kleurcodering volgens blauwdruk. (“zwart” w-lan, “wit/grijs” lan, “paars” domotica, “groen” telefonie en “rood” koppeling of uplinks)
 • Controle bevestiging van bekabeling in patchkasten. Deze mag niet worden bevestigd met tie-wraps. Montage horizontale bekabeling. De werkplekbekabeling dient te worden afgemonteerd op Rj 45 chassisdelen met connectoren in de wanden of de wandgoten. Er dient in de patchkasten rekening gehouden te worden met 20% reserve ruimt voor toekomstige uitbreiding. Voor de montage dienen verder de volgende richtlijnen in acht genomen te worden;
  • De kabels moeten door middel van klittenband vast gezet worden. Tie-wraps mogen niet worden toegepast in verband met ongewenst insnoeren van de kabels
  • Kabels moeten bij elk richtingsverandering en aftakking vastgezet worden met klittenband. Bij verticale stijging moet die om elke 60 cm. Bij een hellingshoek van meer dan 30 graden dienen de kabels vastgemaakt te worden aan de leidingweg
 • Temperatuur controle / klimaateisen: De universele bekabeling mag tijdens transport, opslag of verwerking niet worden blootgesteld aan vocht en vuil. Voor toegestane temperaturen gelden de volgende eisen (ISO 11801 respectievelijk NEN-EN 50173);
  • Tijdens opslag minimaal -20 graden en maximaal +60 graden;
  • Tijdens installatie minimaal 0 graden en maximaal +50 graden;
 • Niet gebruikte aansluitingen ontkoppelen en fatsoeneren/ verwijderen niet gebruikte aansluitingen patchkast.
 • Documenteren inhoud diverse patchkasten. (volgorde en benaming switchen en ander apparatuur)
 • Gecertificeerd netwerk handhaven en behouden. Meetrapportage categorie 6 bekabeling. De meting dient te worden uitgevoerd volgens de ISO 11801 standaard op basis van een permanent Link meting. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van een Level 4 tester, bij voorkeur een Fluke DSX-5000. De meetrapportage zullen wij u digitaal doen toekomen.
 • Documenteren huidige toestand van de patchkast op basis van hierboven benoemde punten en het doen van aanbevelingen indien aanpassingen benodigd zijn.

Bijna al onze klanten maken gebruik van de TW Solutions patchkast onderhoud en inspectie services.
Ben u geïnteresseerd? Neem dan even contact op en dan komen wij bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Maak een afspraak en wij komen langs bij u op locatie

  Wij garanderen het volgende

  • Wij komen kosteloos langs voor een kennismaking en inventarisatie bij u op locatie
  • U ontvangt een offerte met gegarandeerde start en opleverdata
  • Fixed prijs zonder kleine lettertjes, dus geen verrassingen achteraf
  • Uw netwerk word gecertificeerd opgeleverd